Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Elektrik projelerinde hangi elektrik hesaplamaları yapılmalı?

NEST Elektrik Mühendislik, Onaya sunulan elektrik tesislerinin projeleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine ve bu Yönetmeliğin 9.Maddesinin (1) nolu alt bendi uyarınca TEDAŞ tarafından yayımlanan/yayımlanacak usul ve esaslara uygun olarak hazırlama hizmeti vermektedir. Aşağıdaki hesaplamaların hepsi elektrik projesinde yer almaktadır.

1-Açıklama Raporu

2-Direk Tevzi Listesi

4-Mühendis SGK Dökümü yada SMM

5-Proje Keşif Özeti

6-AG Gerilim Düşümü Hesapları

7-AG Şalt Şeması

8-OG Tekhat Şeması

9-OG KISA DEVRE HESABI

10-YG GERİLİM DÜŞÜMÜ

11-BİNA YERLEŞİM PLANI

12- PRİMER MALZEME ŞEMASI

13-TRAFO GÜÇ HESABI

14-KOORDİNAT LİSTESİ

15-AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ VE KISA DEVRE HESABI

16-TOPRAKLAMA DETAYLARI

17- 1/2000 ÖLÇEKLİ YENİ DURUM PAFTALARI

18-1/2000 ÖLÇEKLİ YENİ KANAL PLANI

19-1/2000 ÖLÇEKLİ MEVCUT DURUM PAFTASI