Elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumunun her biri aslında bir enerji talebidir. Bu hızlı enerji artış taleplerinin mevcut şebekeleri olumsuz yönde etkileyip etkilemeyeceği endişe duyulan en önemli konulardan biridir.

NEST Elektrik Mühendislik olarak mevcut şebekeyi olumsuz yönde etkilememesi için istasyonların bulunduğu bölgelerde kapasite ve yükleme durum çalışması yapılmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde elektrik şebeke altyapıları şirketimiz tarafından projelendirilir ve yönetmeliklerce belirlenen standartlarda hazırlanarak ilgili kurumlara projeleri onaylatılarak elektrik şebeke tesisi yenilenir. Kompanzasyon ve filtreleme sistem montajı yapılarak yenilenen tesis üzerine Elektrikli Araç Şarj İstasyon kurulumu yapılır.