CK ENERJİ AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş TİCARİ ŞARJ İSTASYON PROJE YAPIM HİZMETİ

Şirketimizce , Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş' de yer alna mevcut 2 adet 22 kw AC Şarj Üniteleri demontaj edilip yerine 2 adet 22 kw AC Beefull marka şarj istasyon montajı yapıldı.Ayrıca, ünitelerin yazılım entegrasyonu yapılarak devreye alınması sağlandı.

Projeler