ELEKTRİK PROJE ÇİZİM

NEST Elektrik Mühendislik, en yeni teknolojik programlar ile onaya sunularak yapılan elektrik tesis projelerini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine ve bu Yönetmeliğin 9.Maddesinin (1) nolu alt bendi uyarınca TEDAŞ tarafından yayımlanan/yayımlanacak usul ve esaslara uygun olarak hazırlar ve ilgili bölge koordinatörlüğüne proje/kabul onaylatma işlemi hizmetini verir. Aynı zamanda hizmet içerisinde Coğrafi Bilgi Sistemleri için Mdb/Gdb/Koordinat dosyaları da hazırlamaktadır.

AG ve OG AYDINLATMA ELEKTRİK ŞEBEKE PROJE

Orta Gerilim, Alçak Gerilim ve Aydınlatma şebeke proje çizimi ve ilgili kurumlarca ...

ŞEBEKE GÜÇ ARTIRIM PROJE

Özel Trafo Merkezlerinde Güç artırım proje çizimi ve ilgili kurumlarca kabulü için ...

KOMPANZASYON PROJE

İşyerlerinin kompanzasyon ve pano projele çalışmaları ve montaj işleri hizmeti ...

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) HİZMETİ

Tedaş Genel Müdürlüğü Yatırımlar İzleme Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan ...